Mijn politieke ontwikkeling heeft zich altijd gevormd rondom de zoektocht naar een theory of everything. Wat was de oorzaak van mijn constatering dat onze beschaving naar de donder geholpen werd? Ook in het rechtse discours is hier weinig consensus over. Het verval komt in de vorm van een meerkoppige draak, die zich woke, de EU, het WEF, de media of linkse deugmensen laat noemen. Het is altijd comfortabel om één enkele oorzaak aan te wijzen als reden van deze teloorgang, met als fijne bijkomstigheid dat op het moment dat Nederland zich ervan zou ontdoen we dan uit alle ellende verlost zouden zijn. Maar zoals altijd blijkt is de realiteit complexer dan de theorie. Want hoewel het Verenigd Koninkrijk nu uit de Europese Unie is, verandert het land niets plots in een voorvechter van het oude Europa. De door migratie gevoede rellen en ander onheil in de Britse banlieus zijn sterker dan ooit tevoren en de op papier conservatieve regering lijkt zich meer druk te maken om een procentpunt belastingverlaging voor het grootkapitaal. Wat conserveert u zoal? Pogingen om ons westers moreel failliet buiten onszelf plaatsen en de verantwoordelijkheid neer te leggen bij kosmopolitische geldschieters a la Soros en Schwab vinden gretig aftrek bij de simpelere zielen van de rechtse achterban. De waarheid zal geen zetels winnen en zal daarom ook nooit een politiek speerpunt zijn.

De wortel van deze untergang des abendslandes is namelijk het complete gebrek hieraan: De wortel. In een gegronde samenleving zou het kosmopolitisch-progressief gedachtengoed van Soros-Schwab ook helemaal geen kiem kunnen vatten. Doordat wij de gronding zijn verloren en de vervreemding zijn aangegaan hebben we niets om meer aan vast te houden en drijven we met elke wilde golf mee als een verlamde surfer. Basisveronderstellingen, zoals dat een man een man is en een vrouw een vrouw worden op de proef gesteld, of dat de Nederlander in Nederland de norm is, in plaats van een dakloze wereldburger die slechts Nederlands is op zijn paspoort. De massale immigratie heeft dit beeld van de archetypische Nederlander verder verstoord. De natie Nederland is dusdanig gedeconstrueerd dat andere trivialiteiten van belang worden om je aan op te trekken. Vandaar de noodzaak om in elk vertegenwoordigend orgaan ook genoeg vrouwen en genoeg kleurtjes te plaatsen. De ene Medelander is de ander niet.

Onze voeding wordt geproduceerd aan de andere kant van de wereld en overgevlogen voor het besparen van een paar centen. Die hebzucht zorgt niet alleen voor voedsel dat niet op onze klimaatomstandigheden aangepast is, maar bemoeilijkt ook de positie van onze eigen producenten die niet mee kunnen komen met de wildwest-prijzen uit verre oorden.  Voor onze ziel krijgen we allang geen goede prijs meer. Melkkoeien grazen zelden op het gras en moeten het met een grauwe stal doen. Monsanto heeft een monopolie op onze zaden en weet zelfs door niets minder dan duivelse trucs de boeren afhankelijk te houden van haar zaden, omdat ze zo gemaakt zijn dat de zaden van de plant zelf het minder goed doen dan het genetisch gemodificeerde kweekzaad van Monsanto. De naam van ons platform, Pitloos Network, is ook een knipoog naar de maakbare samenleving, waar wij druiven hebben gefokt die het niet verdienen om zich voort te planten, omdat wij niet graag een pitje in onze mond hebben.

Blijf u niet verschuilen achter simpele allesomvattende conclusies, want ze zijn slechts een product van de absolute puinzooi van onze beschaving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *