De nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, wil de immigratie indammen om de woningnood het hoofd te bieden, dat heeft Pieter Omtzigt maandagavond gezegd bij Nieuwsuur.

De kersverse lijsttrekker stelt dat er meerdere problemen zijn die de woningnood verergeren, waaronder immigratie. Omtzigt gaf aan grip te willen krijgen op de migratiestromen die Nederland bereiken.

„We gaan het probleem bij de woningbouw niet oplossen als we netto, net als het afgelopen jaar, 200.000 migranten per jaar erbij hebben.”

Omtzigt valt de regering aan omdat ze de migratie zouden indammen, maar het tegenovergestelde liet gebeuren. De grootste groep nieuwkomers zijn studie- en arbeidsmigranten. Alle vormen van immigratie leggen, een vaak onnodige, druk op onze publieke voorzieningen. De druk op deze voorzieningen is al bijna onhoudbaar.

Bekijk hier de aankondiging van Omtzigt’s nieuwe partij. Tekst gaat verder onder de video.

Verder geeft hij wel aan dat het indammen van migratie niet een wondermiddel is en dat we niet moeten denken dat dit probleem binnen vijf jaar is opgelost, maar ondanks dat is het wel één van de oplossingen die een grote bijdrage zal leveren aan het verhelpen van de woningnood die Nederland op dit moment kent.

Volgens onderzoeksbureau ABF Research, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks een prognose maakt van het woningtekort, is er een woningtekort van 390.000 woningen. Dat probleem is niet in een handomdraai opgelost. De immigratie indammen zal één van de oplossingen zijn, maar deze moet wel gepaard gaan met andere maatregelen en een grove reductie in de regelgeving. Zo moet ook het ‘Stikstofslot’ van Nederland af zodat er weer snel meer woningen kunnen worden gebouwd.

Ten tijde van de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak lagen 18.000 bouwprojecten stil door de zogenaamde ‘stikstofcrisis’, waaronder vele woningen. Sindsdien zit de Nederlandse woningbouw praktisch op slot.

Als we de immigratie indammen én het stikstofslot eraf halen slaan we twee vliegen in één klap: de instroom van nieuwe mensen daalt, waardoor er minder woningen op korte termijn nodig zijn én de bouw van nieuwe woningen kan weer doorgang vinden waardoor je een inhaalslag kan maken in het aantal woningen die beschikbaar zijn voor de Nederlandse bevolking. De dalende instroom van nieuwkomers zorgt ervoor dat er minder woningen bij hoeven te komen om een goede inhaalslag te maken.

De asielcrisis is een urgent probleem wat in de komende jaren alleen maar erger zal worden als we er nu niks aan gaan doen. De kans zit erin dat het COA over een paar jaar honderdduizend bedden nodig gaat hebben. Op het Ministerie van Justitie en Veiligheid was dit al veel langer bekend, maar ze kozen ervoor deze informatie onder de pet te houden en te doen alsof er niets aan de hand is. Eigenlijk zou het in de ministerraad van deze week worden besproken, maar daar heeft de Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz, toch maar van afgezien.

Het is al langer bekend dat politici over het algemeen onbetrouwbaar zijn, maar ik ben van mening dat we Pieter Omtzigt een eerlijke kans moeten geven om zichzelf als partijleider te bewijzen. Het kan geen kwaad om de Nederlandse politiek een beetje op te schudden en de kaarten opnieuw te verdelen. Voor een democratie kunnen dit soort aardverschuivingen van tijd tot tijd juist enorm gezond zijn. Het zorgt ervoor dat iedereen weer scherp wordt en oplet wat er daadwerkelijk wordt besproken en besloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *